Авторски права

@Copyright BolfBolf ООД е собственик на цялото съдържание, публикувано на уебсайта www.bolf.bg, включително снимки на продукти, графики и лога, и има пълни авторски права върху тях, които са защитени в съответствие с разпоредбите на Закона от 4 февруари, 1994 за авторското право и сродните му права. Bolf OOД също така има съответните лицензи за използване на изображенията, използвани за създаване на банерни реклами. Bolf ООД не позволява използването на тези произведения, по-специално тяхното използване, копиране, разпространение или разпространение, без знанието и предварителното писмено съгласие на Bolf ООД Нарушителите попадат под угроза от подаване на съответни искове за нарушаване на авторски права и насочване на делото към наказателно производство. Копиране, обработка, споделяне и публикуване, както и използване за целите на продажбата, изцяло или частично, на всякакви произведения, представляващи обект на правата на Bolf ООД е забранено и може да доведе до санкции съгласно гражданското и наказателното право.
pixel